EURO PROJECTS

Одобрен проект по Норвежкия Финансов Механизъм

На 1 май 2022г. „АНСА БОРИМА“ ООД получи одобрение за изпълнението на проект „Don`t lose it, reuse it!“ 21/587833 с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.


Стойността на целия проект е 379 000 евро, като сумата на безвъзмездната финансова помощ 199 500 евро представлява 53% от допустимите разходи на проекта. В рамките на проекта е извършено закупуване и внедряване в производството на енергийно ефективна хибридна шприц машина последно поколение . Проектът е успешно изпълнен преди крайния му срок като машината е поставена в новите производствени помещения на Анса Борима ООД в гр. Ловеч. Анса Борима изказва дълбоката си благодарност на Innovation Norway за помощта при закупуване на тази енергийно ефективна машина особено в контекста на новите високи цени на енергоносителите.