EURO PROJECTS

Информационна среща-пресконференция

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет: „Предоставяне на услуги за разработване и въвеждане на Интегрирана софтуернa система за управление на бизнес процесите на „Анса Борима“ ООД – 1 бр.“  /img/upl/files/1.%20Prilojenie%203.2_Publichna_pokana_PMS%20160%282%29.pdf /img/upl/files/2.%20Prilojenie_3.6_Metodika_za_ocenka%281%29.pdf
/img/upl/files/3%20%20Prilojenie%203%204_Oferta_PMS%20160%281%29.pdf