EURO PROJECTS

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет: „Предоставяне на услуги за разработване и въвеждане на Интегрирана софтуернa система за управление на бизнес процесите на „Анса Борима“ ООД – 1 бр.“


/img/upl/files/1.%20Prilojenie%203.2_Publichna_pokana_PMS%20160%283%29.pdf
/img/upl/files/2.%20Prilojenie_3.6_Metodika_za_ocenka%282%29.pdf
/img/upl/files/3%20%20Prilojenie%203%204_Oferta_PMS%20160%282%29.pdf
/img/upl/files/4.%20Proekt_na_dogovor%281%29.pdf
/img/upl/files/4.1%20Prilojenie%2002%20kum%20Dogovor_Obshti%20uslovia%281%29.pdf
/img/upl/files/5.%20Prilojenie%203.3_Iziskvania_oferti_PMS%20160%281%29.pdf
/img/upl/files/6.%20Prilojenie%203.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS%20160%281%29.pdf
/img/upl/files/7.%20Spravka%20podobni%20dogovori%283%29.pdf